EnergiPresentation

Tillgängliga presentationer

Översikt över energiomställningen
Den pågående kraftmätningen
Utvalda aspekter på uppvärmningen
Att ställa om
Energilagring – Det tredje benet
Moderna elsystem